Konum, Rol ve Statü
  Kişiler
  27 dakika önce

  Konum, Rol ve Statü

    Konum, rol ve statüyü bilmemiz sosyoloji için neden önemlidir? Konum, rol ve statü toplumun…
  THOMAS LUCKMANN’IN DİN TEORİSİ
  Kişiler
  6 saat önce

  THOMAS LUCKMANN’IN DİN TEORİSİ

  Giriş Modern zamanlarla birlikte modernlik, modernleşme, modern toplum, sekülerleşme gibi olay, olgu ve süreçlerin dini…
  ZİHNİYET
  Kişiler
  1 hafta önce

  ZİHNİYET

  Bir toplumdaki ya da topluluktaki bireylerde, görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle oluşan düşünme yolu, düşünüş…
  TOPLUMDA TEMEL GRUP
  Kişiler
  1 hafta önce

  TOPLUMDA TEMEL GRUP

  Burada “temel grup” kavramı aynı zamanda bazen “ilkel grup”, “küçük grup”, “sınırlı grup” ya da…
  KUTSAL VE PROFAN DİYALEKTİĞİNDE ELIADE’NİN DİN ANLAYIŞI
  Kişiler
  1 hafta önce

  KUTSAL VE PROFAN DİYALEKTİĞİNDE ELIADE’NİN DİN ANLAYIŞI

  On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında sosyal bilimler büyük çapta gelişmeler yaşanıyordu. Dinler Tarihi ise bu…
  Sistem Teorisi Ve Din: Nıklas Luhmann’ın Din Teorisi
  Kişiler
  2 hafta önce

  Sistem Teorisi Ve Din: Nıklas Luhmann’ın Din Teorisi

  Giriş     Bu yazıda sistem teorisinin önemli temsilcilerinden olan Niklas Luhmann’ın din üzerine yaklaşımları sosyolojik…
  Birey ve Toplum
  Kişiler
  2 hafta önce

  Birey ve Toplum

  Bilindiği üzere sosyoloji toplumları içinde bulundukları yer, zaman ve mekana göre nesnel ve somut koşullarıyla…
  Siyonizm’in savaş ahlakı
  Din ve Politika
  4 hafta önce

  Siyonizm’in savaş ahlakı

  Günlerdir gazete ve TV’lerden İsrail’in her türlü kutsal değeri çiğneyerek; mabetleri, hastaneleri, okulları ve sivil…
  ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİDE DİNE FARKLI YAKLAŞIMLARA ÖZET BİR BAKIŞ
  Kişiler
  28 Ekim 2023

  ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİDE DİNE FARKLI YAKLAŞIMLARA ÖZET BİR BAKIŞ

  Sosyal teorisyenlerin 20. Yüzyılda din hakkında ortaya koyduğu görüşler sonraki yüzyıllarda da etkisini göstermiştir. Wittgenstein,…
  TALCOT PARSONS’IN DİN KURAMI
  Genel
  28 Ekim 2023

  TALCOT PARSONS’IN DİN KURAMI

  1-Parsons’ın din sosyolojisindeki yeri Parsons, Amerikan sosyolojisi içinde din sosyolojisinin bir disiplin olarak kuramsallaşmasına önemli…
   Konum, Rol ve Statü
   Kişiler
   27 dakika önce

   Konum, Rol ve Statü

     Konum, rol ve statüyü bilmemiz sosyoloji için neden önemlidir? Konum, rol ve statü toplumun yapısını, işleyişini, değişimlerini, toplumun kendi…
   THOMAS LUCKMANN’IN DİN TEORİSİ
   Kişiler
   6 saat önce

   THOMAS LUCKMANN’IN DİN TEORİSİ

   Giriş Modern zamanlarla birlikte modernlik, modernleşme, modern toplum, sekülerleşme gibi olay, olgu ve süreçlerin dini nasıl etkilediği ve dinin bu…
   ZİHNİYET
   Kişiler
   1 hafta önce

   ZİHNİYET

   Bir toplumdaki ya da topluluktaki bireylerde, görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle oluşan düşünme yolu, düşünüş biçimidir. Bir bireyin ya da…
   TOPLUMDA TEMEL GRUP
   Kişiler
   1 hafta önce

   TOPLUMDA TEMEL GRUP

   Burada “temel grup” kavramı aynı zamanda bazen “ilkel grup”, “küçük grup”, “sınırlı grup” ya da “bir grubun dinamiği” ifadelerinde kullandığımız…
   Başa dön tuşu
   Kapalı