Indeksler

Dergimiz ilk sayısından itibaren ulusal ve uluslararası pek çok dizinde taranırlık hakkı kazanacaktır.
Tarandığımız indeksler

1- Google Scholar (17.12.2017)

2-İSAM  (18.12.2017)

3-INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR) (22.12.2017)
4-İdeal Online  (22.12.2017)

5-COSMOS IF (28.12.2017)

6-Türk Eğitim İndeksi (19.12.2017)

7-Research Bib (19.12.2017)

8-DRJI: Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 20/12/2017)

9-Academia (Kabul/Accepted: 18/12/2017)

10-Scholar Impact  (Kabul/Accepted: 29/12/2017)

11-Journal Factor (Kabul/Accepted: 30/12/2017)

12-International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Kabul/Accepted: 31/12/2017)

13-Index Copernicus (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

14-Root Indexing (Kabul/Accepted. 02.01.2018)

15-Academic Keys (Kabul/Accepted: 03/01/2018)

16-J-Gate  (Kabul/Accepted: 03.03.2018)

17-JI Factor  (Kabul/Accepted: 03.02.2018)

18-BASE  (Kabul/Accepted: 03.03.2018)

19-SIS(Kabul/Accepted: 09.03.2018)

20-Cite Factor (Kabul/Accepted: 12.06.2018)

21- ROAD (Kabul/Accepted: 30.01.2018)
22-EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Kabul/Accepted: 23.12.2018)

23-DOJI (Kabul/Accepted: 25.03.2018)

24-ASOS (Kabul/Accepted: 25.04.2019)

25-Paperity (Kabul/Accepted: 20.11.2018)

26- OpenAIRE (Kabul/Accepted: 20.10.2018)

27- JHUB (Kabul/Accepted: 22.04.2019)

28-JournalTOCs (Kabul/Accepted 20.03.2018)

29- ATLA ( Kabul/ Accepted: 09/01/2019)

30- ERİH PLUS ( Kabul/ Accepted: 11/03/2019)

31- DOAJ ( Kabul/ Accepted: 30/04/2019)

32- Sharpa/Rome (Kabul/ Accepted 10.01.2020)

33- MIAR (Kabul/ Accepted: 10.01.2020)

34- ProQuest (Kabul / Accepted: 30.03.2020)

35- İlahiyat Atıf Dizini (Kabul/ Accepted: 12.12.2019)

36- EBSCO (Kabul/ Accepted: 02.12.2020)

Başa dön tuşu
Kapalı