Indeksler

Dergimiz ilk sayısından itibaren ulusal ve uluslararası pek çok dizinde taranırlık hakkı kazanacaktır.
Tarandığımız indeksler

1-Google Scholar (Kabul/Accepted: 17.12.2017)

2-İSAM (Kabul/Accepted: 18.12.2017)

3-INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR) (Kabul/Accepted: 22.12.2017)
4-İdeal Online (Kabul/Accepted: 22.12.2017)

5-COSMOS IF (Kabul/Accepted: 28.12.2017)

6-Türk Eğitim İndeksi (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

7-Research Bib (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

8-DRJI: Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 20/12/2017)

9-Academia (Kabul/Accepted: 18/12/2017)

10-Scholar Impact (Kabul/Accepted: 29/12/2017)

11-Journal Factor (Kabul/Accepted: 30/12/2017)

12-International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Kabul/Accepted: 31/12/2017)

13-Index Copernicus (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

14-Root Indexing (Kabul/Accepted. 02.01.2018)

15-Academic Keys (Kabul/Accepted: 03/01/2018)

16-JIFACTOR (Kabul/Accepted: 09.01.2018)

Başa dön tuşu
Kapalı