Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Journal of Analytic Divinity, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
JAD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.
Hakem süreci tamamlanan makaleler için 150 kelimelik öz/abstract hazırlanması talep edilir.
Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.
Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

“DERGİMİZ EDİTÖR KURULU, 2020 HAZİRAN SAYISINDAN İTİBAREN İSNAD ATIF SİSTEMİNİ KULLANMAYA KARAR VERMİŞTİR”.

Journal of Analytic Divinity, 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır.
JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLİ hakemli bir dergidir.
JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.
Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

ERİH PLUS ( Kabul/ Accepted: 11/03/2019)

INDEX COPERNICUS (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

ATLA ( Kabul/ Accepted: 09/01/2019)

DOAJ (Kabul/ Accepted: 30/04/2019)

Odak ve Kapsam

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki.

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları, Milli Kültür, Tarih ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

Yazım Kuralları

1. Dergiye gönderilen metinler, Microsoft Word programında, Bookman Old Style karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığı, aralık önce 6 nk, sonra 0; girinti sol ve sağ sıfır; ilk satır 1 cm ve iki yana hizalanmış şekilde yazılmış olmalıdır.

2. Başlık, büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Metin içindeki diğer bütün başlıklar numaralandırılmalı, varsa başlık(lar) koyu ve yalnızca ilk harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır.

3. Çalışmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım (imlâ) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

4. Metinlerin kaynakça ile birlikte 20 sayfayı geçmemesi tercih edilir.

5. Yazar adı/adları makalede değil, makaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazar adı/adları, soyadı, ORCID numarası dışında metnin başlığı ve yazarın iletişim bilgileri (yazışma adresi, e-posta, telefon) yer almalıdır.

6. Ana metnin öncesinde, 150-200 kelime arasında, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bir “Özet” yer almalıdır. Özette araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca ifade edilmelidir. Özetin hemen altında en az dört en fazla beş anahtar kelime yer almalı ve bu anahtar kelimeler, özel adlar dışında, küçük harflerle yazılmalıdır. Öz ve anahtar kelimeler 10 punto ile yazılmalıdır.

7. Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin bir numarası ve başlığı olmalıdır. Bu materyallerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması için 10 x17 cm’lik alanı aşmaması, 10 punto ile ve tek aralık kullanılarak yazılmış olmaları gerekir. Resim, grafik ve benzerlerinin ayrı bir dosya hâlinde ve jpeg formatında kaydedilmesi baskı kalitesi açısından gereklidir. Bu materyaller metnin üçte birinden az olmalıdır.

8. Yabancı sözcüklerin yazılışında ise yalnızca eğik harfler (italik) kullanılmalıdır. Türkçesi kullanılan bir sözcüğe açıklık getirmek için yabancı dildeki karşılığı da verilmek isteniyorsa bu karşılık parantez içinde, eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde gönderme yapılan kaynak yabancı dilde ise yapıtın adından sonra mutlaka Türkçesi, parantez içinde, eğik harfler ve tırnaklar kullanılmadan verilmelidir.

Journal of Analytic Divinity Dergisi , İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.
İsnad Atıf Sistemi Akademik Yazım Kılavuzu

Bölüm Politikaları

Makaleler, Çeviriler, Tezlerden üretilmiş makaleler, Kitap incelemesi, Kongre, sempozyum, panel tanıtım yazılarını aşağıdaki süreçler çerçevesinde değerlendirir.

 Açık Başvurular Dizinlenmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen çalışmalar, tarafımıza ulaştığı andan itibaren bir kod verilerek ön incelemeye alınır. Bu süreçte içerik ve biçim açısından incelenir. Uygun bulunan çalışmalar, bilimsel yeterliliği bakımından değerlendirilmek üzere, alanında kabul görmüş iki hakeme gönderilir.

JAD, TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemini uygular. Buna göre, hiçbir aşamada hakemlere yazar adı, yazarlara da hakem adları açıklanmaz. Hakemler, yazarın adını ancak hakemlik yaptıkları bir yazı yayımlanırsa, dergi okuru olarak görebilir. Yayımlanmayan bir yazının kime ait olduğu hiçbir şekilde ve hiçbir zaman hakemlere iletilmez. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Belirli bir süre içerisinde istenilen düzeltmelerin yapılması beklenir. En az iki olumlu rapor alamayan, düzeltilmesi için yazarına yeniden gönderilen ve belirlenen süre içerisinde düzeltmeleri yapılmayan çalışmalar yazarlarına bilgi verilerek yayım sürecinden elenir. Son aşamada makale, en az iki hakemin “yayımlanabilir” raporu doğrultusunda editör kurulu tarafından bilime ve alana katkısı, derginin yayın politikasına ve önceliklerine uygunluğu açısından değerlendirilir ve yayım sırasına alınıp alınmamasına karar verilir.

İntihal

JAD, intihal konusunda sıfır tolerans politikası benimsemiştir. Değerlendirme süreci olumlu tamamlanan yazılar, yazar(lar)ı tarafından “iThenticate”, “Turnitin” gibi intihal programları ile taratılmalıdır. İntihal tarama raporu dergimiz editörlüğüne gönderilmelidir.

Telif Hakkı

Bir makalenin yayım sırasına alınabilmesi için “Telif Hakkı Devri Sözleşmesi” yazar(lar) tarafından imzalanarak dergi iletişim adresine gönderilmelidir.

Yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.

 

Ücret

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayınlama bedeli ve benzeri adlar altında, hiç bir şekilde ücret talep edilmemektedir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Açık erişimin ilk tanımı Şubat 2002’de Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından sağlanmıştır. Bu tanım dergi içeriğinin “ücretsiz ve sınırsız çevrimiçi kullanılabilirliğini” öngörür; diğer bir deyişle, okuyucular yayınlara ücretsiz olarak erişebilirler.

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak özgür ve açık erişim girişimleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

www.budapestopenaccessinitiative.org/read

https://doaj.org/oainfo

Arşivleme

Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere uluslararası indeks kurumlarına, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.

Başa dön tuşu
Kapalı