Editör-Kurullar

Baş Editör

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi

Yayıncı

Özcan GÜNGÖR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
ogungor@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0775-023X

Yazı İşleri Müdürü

Yusuf YARALIOĞLU
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., Sosyal Bilimler Ensititüsü, AYBU, Institute of Social Sciences
yusufyaralioglu@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0966-5925

Alan Editörleri

Doç. Dr. Harun ŞAHİN (Uluslararası İlişkiler/International Relations)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
hsahin@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2834-2339

Arş. Gör. Dr. Rukiye Aysun İNAN (Felsefe ve Din Bilimleleri/İndeksleme/Philosophy and Religious Sciences/Indexing)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
r.aysun.inan@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1595-6454

Doç. Dr. İ. Ethem ARIOĞLU (İslam Tarihi ve San.-Türk Dili/Islamic History/Arts and Turkish Language)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Humanity and Social Sciences Ankara/Türkiye, iearioglu@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4051-3700

Dr. Öğr. Üyesi Abdussamet VARLI (Temel İslam Bilimleri/Foundations of Islamic Sciences)
Bayburt Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi/Bayburt University Faculty of Theology, Bayburt/Türkiye
avarli61@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-9094-861X

İsmail ZEYREK (Editöryal Süreçler- Takip Kontrol/ Editorial Processes-Control)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., Sosyal Bilimler Ensititüsü, AYBU, Institute of Social Sciences
ismailzeyrek@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-8127-3646

Prof. Dr. Yakup CİVELEK (Arap Dili ve Edebiyatı/Arabic Language and Literature)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt Univ. Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
yakup.civelek@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3448-4723.

Yusuf YARALIOĞLU (Etik Süreçler/Ethical Processes)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., Sosyal Bilimler Ensititüsü, AYBU, Institute of Social Sciences
yusufyaralioglu@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0966-5925

Arş. Gör. Mehmet Emin SARIKAYA (İngilizce-Kitap Değerlendirmesi/English-Book Review)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
eminsarikaya.93@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7550-4727

İngilizce Dil Editörü

Arş. Gör. Mehmet Emin SARIKAYA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
eminsarikaya.93@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7550-4727

Dr. Tuğrul Niyazibeyoğlu
Milli Eğitim Bakanlığı/ Ankara
niyazibeyoglu78@gmail.com
ORCİD: 0000-0002-1112-4485

Türkçe Dil Editörü

İsmail ZEYREK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., Sosyal Bilimler Ensititüsü, AYBU, Institute of Social Sciences
ismailzeyrek@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-8127-3646

Arapça Dil Editörü

Prof. Dr. Yakup CİVELEK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Ankara/Türkiye
Arap Dili ve Edebiyatı
yakup.civelek@gmail.com
ORCİD: 0000-0002-3448-4723

İstatistik Editörü

Arş. Gör. Humeyra Ahsen DOĞAN (İstatistik/Statistic)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
ahsencik1996@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-3813-8470

Etik Editörü

Dr. İsmail KAYA (Etik Süreçler)
Milli Eğitim Bakanlığı
ikayatr@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6920-7358

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara/Türkiye
ogungor@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0775-023X

Prof. Dr. Abdurrahman KURT
Bursa Uludağ Üni., İlahiyat Fakültesi/ Bursa Uludağ University Faculty of Divinity/Bursa/Türkiye
akurt@uludag.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6087-3725

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ İstanbul University Faculty of Divinity/ İstanbul/Türkiye
adnandemircan@gmail.com|
ORCID: 0000-0002-9290-0780

Prof. Dr. Ahmad RAFIQ Sunan
Kalijaga State University/Endonezya
ahmad.rafiq@uin-suka.ac.id
ORCID: 0000-0001-9353-3380

Prof. Dr. Dosay KENJETAY
Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Akhmad Yassawi University Faculty of Divinity/ Türkistan/Kazakistan
dossay.kenzhetay@ayu.edu.kz.

Prof. Dr. Eyüp ŞİMŞEK
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Ataturk University Faculty of Divinity/ Erzurum/Türkiye
eyupsimsek@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4393-7616

Prof. Dr. Felix KÖRNER
Humboldt-Universität zu Berlin/Zentralinstitut für Katholische Theologie/ Nikolaus Cusanus-Lehrstuhl für Theologie der Religionen
felix.koerner@hu-berlin.de
ORCID: 0000-0003-1618-7968

Prof. Dr. Frank GRIFFEL
Yale University, Religious Studies/USA
frank.griffel@yale.edu
ORCID: 0000-0003-0905-4374

Prof. Dr. Kemal POLAT
Kyrgzy-Turkish Manas University/ Bişkek/ Kyrgzy Republic
kemal.polat@manas.edu.kg
ORCID: 0000-0002-9259-8016

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
ayildirim2000@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-3448-4723.

Prof. Dr. Asım YAPICI
Ankara Sosyal Bilimler Ü./Social Sciences Univ. of Ankara/ Türkiye
asim.yapici@asbu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7041-9064

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Vejdi BİLGİN
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Bursa Uludağ Unı. Faculty of Divinity/ Bursa/Türkiye
vbilgin@uludag.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2161-4875

Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
aunsal@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3448-4723.

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
mehmetunalunal@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-7169-5757

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Ankara Sosyal Bilimler Ü./Social Sciences Univ. of Ankara/ Türkiye
ozdemirmetin@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-5678-8579

Prof. Dr. Yakup CİVELEK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
yakup.civelek@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3448-4723.

Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
zekisalih55@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2354-8899

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
mozkan@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6006-3172

Prof. Dr. Ali Osman KURT
Ankara Sosyal Bilimler Ü./Social Sciences Univ. of Ankara/ Türkiye
aliosman.kurt@asbu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1459-7832

Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Erciyes University Faculty of Divinity/ Kayseri/Türkiye
celikcela@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3279-5405

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Erciyes University Faculty of Divinity/ Kayseri/Türkiye
yunusa@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0741-6896

Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ İstanbul University Faculty of Divinity/ İstanbul/Türkiye
hibulut@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5528-9559

Prof. Dr. Heidi HADSELL
President of Hartford Seminary/USA

Prof. Dr. İshak ÖZGEL
Süleyman Demirel Üniversitesi/ Suleyman Demirel University Faculty of Divinity/ Isparta/Türkiye
ishakozgel@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3807-414X

Prof. Dr. Kımbat KARATIŞKANOVA
Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Akhmad Yassawi University Faculty of Divinity/ Türkistan/Kazakistan

Prof. Dr. Labidi BOUABDALLAH
Mohammed bin Zayed University for Humanities/United Arap Emirates
b_labidi@yahoo.fr
ORCID: 0000-0001-9056-486X

Prof. Dr. Marcel SİGRİST EBAF
École Biblique of Jerusalem/Israil
venard@ebaf.edu

Prof. Dr. Mohamed M. EL-GAMMAL
Hamad bin Khalifa Uni./Doha/Qatar
malgammal@hbku.edu.qa
ORCID: 0000-0002-8389-3400

Prof. Dr. Murat DEMİRKOL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni./Ankara Yıldırım Beyazıt Univ./Ankara/ Türkiye
murat60demirkol@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1770-4288

Prof. Dr. Sami KILIÇ
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Fırat University Faculty of Divinity/ Elazığ/Türkiye
skilic959@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9954-5312

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi/ Sivas Cumhuriyet Unı. Faculty of Divinity/ Sivas/Türkiye
tozdes@cumhuriyet.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6989-1900

Prof. Dr. Yasin YILMAZ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
yyilmaz@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6186-2400

Prof. Dr. Zekiye DEMİR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
zdemir@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4009-7751

Doç. Dr. Fatima ZOHRA AOUATİ
Aouati University of Sharjah/United Arab Emirates
faouati@sharjah.ac.ae

Doç. Dr. Harun ŞAHİN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
hsahin@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2834-2339

Doç. Dr. Salih AYDEMİR
Ankara Hacı Bayram Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi/Ankara Hacı Bayram University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
salih.aydemir@hbv.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3236-8438

Doç. Dr. Jamal J. ELİAS
University of Pennsylvania /USA
jjelias@upenn.edu

Doç. Dr. Samagan MYRZAİBRAİMOV
Osh State University/ Osh/Krgzy

Dr. A. Ulrich PAFFRATH
Goethe Universität/Germany
praxis-dr.paffrath@gmx.de

Dr. Öğr. Üyesi M. Mücahit ASUTAY
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi/Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Islamic Sciences Ankara/Türkiye
mucahitasutay@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3200-4666

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DEMİRCİ
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ İstanbul University Faculty of Divinity/ İstanbul/Türkiye
mustafa.d.69@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9056-2389

Başa dön tuşu
Kapalı