Yazım ve Yayın İlkeleri

 1. 1. Dergiye gönderilen metinler, Microsoft Word programında, Bookman Old Style karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığı, aralık önce 6 nk, sonra 0; girinti sol ve sağ sıfır; ilk satır 1 cm ve iki yana hizalanmış şekilde yazılmış olmalıdır.

  2. Başlık, büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Metin içindeki diğer bütün başlıklar numaralandırılmalı, varsa başlık(lar) koyu ve yalnızca ilk harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır.

  3. Çalışmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım (imlâ) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

  4. Metinlerin kaynakça ile birlikte 20 sayfayı geçmemesi tercih edilir.

  5. Yazar adı/adları makalede değil, makaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazar adı/adları, soyadı, ORCID numarası dışında metnin başlığı ve yazarın iletişim bilgileri (yazışma adresi, e-posta, telefon) yer almalıdır.

  6. Ana metnin öncesinde, 150-200 kelime arasında, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bir “Özet” yer almalıdır. Özette araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca ifade edilmelidir. Özetin hemen altında en az dört en fazla beş anahtar kelime yer almalı ve bu anahtar kelimeler, özel adlar dışında, küçük harflerle yazılmalıdır. Öz ve anahtar kelimeler 10 punto ile yazılmalıdır.

  7. Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin bir numarası ve başlığı olmalıdır. Bu materyallerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması için 10 x17 cm’lik alanı aşmaması, 10 punto ile ve tek aralık kullanılarak yazılmış olmaları gerekir. Resim, grafik ve benzerlerinin ayrı bir dosya hâlinde ve jpeg formatında kaydedilmesi baskı kalitesi açısından gereklidir. Bu materyaller metnin üçte birinden az olmalıdır.

  8. Yabancı sözcüklerin yazılışında ise yalnızca eğik harfler (italik) kullanılmalıdır. Türkçesi kullanılan bir sözcüğe açıklık getirmek için yabancı dildeki karşılığı da verilmek isteniyorsa bu karşılık parantez içinde, eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde gönderme yapılan kaynak yabancı dilde ise yapıtın adından sonra mutlaka Türkçesi, parantez içinde, eğik harfler ve tırnaklar kullanılmadan verilmelidir.

  Journal of Analytic Divinity Dergisi , İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.
  İsnad Atıf Sistemi Akademik Yazım Kılavuzu

Başa dön tuşu
Kapalı