Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

1. Amaç ve Kapsam
Başvurunuzu Journal of Analytic Divinity’e göndermeden önce lütfen derginin “Amaç ve Kapsam” sayfasını inceleyiniz. Derginin kapsamı dışında kalan çalışmalar, ne yazık ki, değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

2. Başvuru Türleri
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Baş Editör & Alan Editörleri tarafından amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenmektedir. Çalışmanız, kaynakçası hariç olmak üzere, 5000-8000 kelime olmalıdır. Dergiye gönderilen tüm makale türlerine uygulanacak editöryal değerlendirme kriterleri aşağıda sıralanmaktadır:
(1) Bilimsel yeterliliğin yüksek olması
(2) Çalışmanın kuramsal dayanaklarının açık bir şekilde ifade edilmesi
(3) Alana kavramsal veya metodolojik düzeyde katkı sağlaması
(4) Metnin teori veya yöntem açısından yenilik sunması
(5) Çalışmada güncel yöntemlerin kullanılmasına özen gösterilmesi

2.1. Araştırma Makalesi

Journal of Analytic Divinity, din ile ilgili temel sorunları ortaya koyan ve bunlara çözüm önerileri getiren çalışmaların yayımlanmasını hedeflemektedir. Bununla birlikte özgün araştırmalarda bazı hususlara ayrıca dikkat edilmektedir:
(a) Araştırmanın dayandığı kuramsal çerçevenin kapsamlı bir şekilde ifade edilmesi
(b) Araştırmanın kuramsal ve uygulama olarak alana katkısının zikredilmesi
(c) Çalışmanın din bilimlerindeki bilgi birikimine orijinal katkı sağlaması
(d) Çalışmanın özgün bir tezi olup bu tezin kendi içerisinde tutarlı bir şekilde sunulması
(e) Çalışmanın yaklaşım ve metodolojisine dair esasların açık bir şekilde ortaya konulması

2.2. Araştırma Notu
Araştırma notları, yapılan araştırmalar aracılığıyla edinilen akademik tecrübenin paylaşılmasını hedeflemektedir. Araştırmacıların şahsi değerlendirmelerini de aktarabilecekleri bu türden yazılar 2500 kelimeyi aşmamalıdır.

2.3. Toplantı Özeti

Ulusal veya uluslararası akademik toplantıların içeriklerine dair değerlendirmeleri içeren toplantı özeti, 1500 kelimeyi aşmamalıdır. Hazırlanan metinde özellikle toplantının akademik anlamdaki katkısı ele alınmış olmalıdır.

2.4. Kitap Değerlendirmesi
Dergiye gönderilecek olan kitap değerlendirmeleri 1500 kelimeyi aşmamalıdır.
3.Genel Biçim Özellikleri

3.1. Yazı Tipi: Bütün metinde 11 punto Palitino Linotype yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız.

3.2. Sayfa Yapısı: A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılarak, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz şekilde olmalıdır. Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır.

3.3. Paragraf Yapısı: Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 0,6 nk satır aralığı 1,5 olmalıdır.

3.4. Kelime Sınırı: Dergiye gönderilen yazılar 5.000-9.000 kelime arası olmalıdır.

3.5. Öz:
 150-200 kelime arasında olmalıdır.

3.6 Anahtar Kelimeler: 5-8 kelime arasında olmalıdır.

3.8. Ana Metin: Ana metnin nasıl görüneceğine dair örnek bir metin için lütfen yayınlanan makalelerden birini inceleyiniz. Yüklediğiniz ana metnin yazar bilgilerini içermemelidir. Yüklemeden önce bu bilgileri çıkardığınızdan emin olun; yazarla ilgili bilgiler başlık sayfasında ayrıca yer almalıdır. Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne sadece özgün bir model kullanılmışsa yer verilmelidir.

3.9. Başlık Sayfası: Aşağıdaki bilgiler Başlık Sayfasında yer almalıdır.
(i) Makalenin başlığı
(ii) Makalenin kategorisi
(iii) Yazar(ların) isim ve soyadları
(iv) Yazar(ların) kurum bilgileri (kurum, şehir, ülke)
(v) Yazar(ların) e-mail adresleri
(vi) Yazar(ların) Orcid’leri
(vii) Finansal destek, çıkar çatışması ve teşekkür ile ilgili bilgiler.

3.10. Tablo, Şekil ve Ekler
Tablo ve Şekiller: Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.
Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 9 punto Palitonu Linotype yazı karakteri kullanılır. Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
• önce ve sonra alanı 0 nk,
• satır aralığı tek olmalıdır.
Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır.
Ekler: Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.

4. Yabancı Dilde Başvurular
Journal of Analytic Divinity; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde başvuru kabul etmektedir. Bu dillerde gelen başvurular hakem değerlendirmesinden önce dil yeterlilikleri ve kullanımları bakımından incelenmektedir. Ana dilde bir hakemin anlayamayacağı düzeyde olduğu tespit edilen başvurular hakem değerlendirme sürecine alınmaz ve yazarına dil düzeltmesi için gönderilir.

5. ORCID
Journal of Analytic Divinity; etik, şeffaf ve adil bir editör ve hakem değerlendirme sürecini önemsemektedir. Bu kapsamda Journal of Analytic Divinity, Open Researcher and Contributor ID (ORCID) platformunu desteklemektedir. ORCID, araştırmacıları ayrıştırabilmek için dijital bir kimlik numarası atayarak araştırmacı ile araştırmacının daha önceki faaliyetlerini eşleştirmektedir. darulfunun ilahiyat’ın yayımladığı makalelerde yazarlar ORCID numaraları ile birlikte yer almaktadırlar. Yazarların başvuru esnasında ORCID bilgilerini sağlamaları talep edilmektedir. ORCID Numaranız henüz yoksa şu [http://orcid.org/register] linkten edinebilirsiniz.

6. Başvuru Gönderimi
Journal of Analytic Divinity’a çalışmanızı göndermek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
[https://dergipark.org.tr/tr/pub/jad]. Başvuru gönderimi sürecinde bir problemle karşılaşırsanız, lütfen editorjand@gmail.com ile irtibata geçiniz.
Önemli Not: Journal of Analytic Divinity, yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

7. Yayım Süreci
7.1. Kabul Sonrası

Yayıma kabul edilen bir çalışmanın neticesi Sorumlu Yazara bildirilir. Sorumlu Yazarın ilgili raporlara göre düzenlediği çalışma Baş Editör veya Alan Editörü tarafından incelenir. Onaylanan çalışma tashih ve redaksiyon sürecine alınır.

8. İletişim
Journal of Analytic Divinity ile ilgili bütün sorularınız için editorjand@gmail.com elektronik posta adresi yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Başa dön tuşu
Kapalı