Eğitim ve Sosyal PolitikalarGenel

İslam Düşünce Atlası Projesi Çok Yakında Tamamlanacak!

İslam Bilim ve Düşünce Atlası Projesi kapsamında H. II./M. VII. asır ile H. XIV./M. XX. asır arasında yaşamış yaklaşık 350 filozof, kelamcı, dilbilimci ve sûfî etrafında, mekân-tarih-öğreti-ekol değişkenleri dikkate alınarak bir İslam bilim ve düşüncesi atlası oluşturulacaktır. Web tabanlı bir program dahilinde dijital ortamda sunulacak bu proje, aynı zamanda İslam Bilim ve Düşünce Atlası adıyla kitap olarak da yayımlanacaktır.

Bu bağlamda iki aşamadan oluşan projenin ilk aşamasında, İslam düşünürlerinin hayatları, öğretileri ve eserleri, önemli İslam şehirleri, temel kurumsal yapılar ve karakteristik sanat eserleri zaman çizelgesi ve harita yardımıyla web tabanlı bir programda bütünleşik olarak sunulacaktır.

(Proje web adresi:

http://www.islamdusunceatlasi.org/ )

Bu projede ayrıca söz konusu asırlar arasında yaşamış bilginleri, doğrudan ve dolaylı ilişkileri ile ekol mensubiyetleri etrafında şematik olarak gösterecek bir “bilginler ağı” oluşturulacaktır. İslam düşünce geleneğinin, özellikle XII. asır sonrasında bir metinsel süreklilik etrafında şerh-haşiye-talik yollu bir telif tarzı içerisinde üretildiği dikkate alınarak, projede, her bilimsel disiplinle ilgili temel kitapları merkeze alan bir “kitaplar ağacı” geliştirilecektir.

Projenin Amaçları

 • İslam düşüncesinde önemli yere sahip düşünür, şehir ve kurumları web tabanlı bir program vasıtasıyla sunmak.
 • Söz konusu düşünürlerin yaşadığı ve seyahat ettiği şehirleri dünya haritasında göstermek. Bu anlamda Mekke, Medine, İstanbul, Bağdat, Merv, İsfahan, Buhara, Şiraz, Bursa ve Konya gibi kültür havzalarını tanıtmak.
 • Söz konusu düşünürlerin hayatları, öğretileri, eserleri ve etkileriyle ilgili bilgiler vermek.
 • İslam düşünce tarihine dair bir zaman çizelgesi oluşturmak ve bunu mekân bilinciyle daha anlaşılır hâle getirmek.
 • İslam düşüncesi tarih yazımı ve öğretiminde mekân ve zaman bilincini dikkate alan bütüncül bir perspektif oluşturmak.
 • İslam düşünce geleneğinin geliştiği kurumları ve merkezleri harita yardımıyla sunmak.
 • İslam düşünce tarihinin genel hatlarını, farklı seviye ve alandaki okurlara görsel araçlar yardımıyla göstermek
 • İslam tarihinde önemli yere sahip filozof, mutasavvıf, kelamcı ve fakihler  arasındaki ilişkileri saptamak ve söz konusu ilişkiler ağını görsel verilerle sunmak.
 • Düşünürler arası ilişkileri (hoca-talebe ilişkisi ve ekol mensubiyeti) gösteren bir “düşünce ağacı” ve eserler arası ilişkileri (şerh-haşiye-talik-zeyl) gösteren bir “eserler ağacı” çıkarmak.
 • İslam düşünce tarihini, kişiler, şehirler ve olaylar gibi farklı bilgiler üzerinden kıyas ve takip etmek.
 • Farklı uzmanlık alanları gerektiren bilgileri, yaygın kullanımı mümkün kılacak bir akademik seviye dahilinde sunmak.
 • Seçilen önemli 50 düşünürle ilgili uzmanların sunumu çerçevesinde videolar hazırlamak ve bunları web programı üzerinden erişir hâle getirmek.
 • İslam felsefe ve bilim tarihinin özellikle lisans seviyesindeki öğretimine pedagojik açıdan katkı sağlamak.
Kaynak
http://www.islamdusunceatlasi.org/
Etiketler
Daha Fazla Göster

Andcenter Editör

Çankırı İli, Orta İlçesi Kalfat Kasabası’nda 1993 yılında dünyaya geldi. İlköğretimi kendi köyünde tamamladı. 2007 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip lisesine kayıt oldu. 2011 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı sene Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. 2016 yılında Ankara İlahiyat’tan mezun oldu. Aynı sene Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi bölümünde yüksek lisansa başladı. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bölümü’nde tamamladı. Şuan aynı enstitüde doktora eğitimine devam etnektedir. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yilinda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevini yaptı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim dalında Arş. Gör. olarak çalışti.Suan Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı