KişilerKuramlarMarifet Divanı AkademiMarifet Metinleri

Manuel Castells

M. Emin Sarıkaya- AYBÜ Din Sosyolojisi Arş. Gör.

‘’Dünyamız ve hayatlarımız küreselleşme ve kimlikle, bu çatışan eğilimlerle şekillenmekte. Enformasyon teknolojisi devrimi ve kapitalizmin yeniden yapılanması, yeni bir toplum biçimini, ağ toplumunu ortaya çıkardı.’’ (Manuel Castells,2006: 3)[1]

Manuel Castells 1942’de Ispanya’da doğdu. 1958-1962 yılları arasında Barcelona Üniversitesi’nde hukuk ve ekonomi eğitimi gördü. 1964’te Sorbonne Hukuk ve Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora derecesini, 1967’de Paris Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Uzmanlık alanları; Küreselleşme, Uluslararası ilişkiler, Ağlar, Yeni Medya, Kamu politikasıdır.

Akademik hayatında ‘yeni kentsel problemler’, ‘enformasyon çağı’, ‘isyan ve umut ağları’ gibi kavramları sosyoloji dünyasına kazandırdı. Günümüz sosyoloji dünyasının en üretken isimlerinden biri olan düşünür; iletişim toplumuna dair güncel ve önemli tespitlerde bulunmuştur. Enformasyon Çağı isimli eseri toplumlar ve kültürlerin 21. Yy’daki yapısına dair önemli açıklamalar barındırır. Bununla birlikte İsyan ve Umut ağları eserinde yeni toplumsal hareketlerin oluşumu, gelişimi ve dünya çapında yayılmasına dair tespitleri ile değerli sosyolojik analizler içermektedir.

Castells radikal öğrenci hareketlerinden önemli bir sosyolog olmaya doğru farklı eşikleri olan bir hayata sahiptir. Alaine Touraine’nin öğrencisi olan Castells, Paris’te sosyoloji alanında doktorasını tamamladı. Araştırmalarına kent sosyolojisi araştırmaları ile başlayan Castells, Marksist bir bakış açısına sahipti. Şehirlerde meydana gelen dijital değişimleri izleyen Castells, buradan yola çıkarak iletişim ve iktidar arasındaki ilişkiyi incelemeye koyuldu. Böylece çalışmalarını iktidar, siyaset, medya ilişkileri üzerine yoğunlaşarak devam etti.

26 akademik kitabın yazarı ve 23 ek kitabın editörü ya da yardımcı yazarının yanı sıra akademik dergilerde 100’den fazla makale bulunmaktadır. Üçlemesi “Bilgi Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür” Blackwell tarafından 1996-98 yıllarında ilk baskısında ve 2000-2003 yıllarında ikinci baskısında yayınlandı.

Başlıca Eserleri

Başka Bir Ekonomi Mümkün: Kriz Zamanlarında Kültür ve Ekonomi , Editör Manuel Castells, Polity Press.

Avrupa’nın Krizleri , Editör Manuel Castells ve ark. Ağustos 2017, Polity Press.

Castells, Manuel. (1996, 2. Basım, 2000). Network Toplumunun Yükselişi, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.

Castells, Manuel. (1997), 2. Basım, 2004). Kimliğin Gücü, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt II. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.

Castells, Manuel. (1998, 2. Basım, 2000). Milenyumun Sonu, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt III. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.

Castells, Manuel. Kent Sorunsalı. Marksist yaklaşım (Çev: Alan Sheridan). Londra, Edward Arnold (1977) (Orijinal Fransa Baskısı, 1972)

Castells, Manuel. İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Eylül 2013. Koç Üniversitesi Yayınları.

 

Kaynakça

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0143.xml

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells

 

Castells, Manuel (2006) ENFORMASYON ÇAĞı: EKONOMi, TOPLUM VE KÜLTÜR. C.2. İstanbul Bilgi Üniv. Yay.

 

[1] Castells, Manuel (2006) ENFORMASYON ÇAĞı: EKONOMi, TOPLUM VE KÜLTÜR. C.2. İstanbul Bilgi Üniv. Yay.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

Andcenter Editör

Çankırı İli, Orta İlçesi Kalfat Kasabası’nda 1993 yılında dünyaya geldi. İlköğretimi kendi köyünde tamamladı. 2007 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip lisesine kayıt oldu. 2011 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı sene Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. 2016 yılında Ankara İlahiyat’tan mezun oldu. Aynı sene Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi bölümünde yüksek lisansa başladı. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bölümü’nde tamamladı. Şuan aynı enstitüde doktora eğitimine devam etnektedir. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yilinda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevini yaptı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim dalında Arş. Gör. olarak çalışti.Suan Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı