KişilerKuramlarMarifet Divanı AkademiMarifet Metinleri

HERBERT GEORGE BLUMER (1900-1987)

Mahmut Esat Özcan

Herbert Blumer, 7 Mart 1900’de Amerika’nın Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası daha çok dolap yapımıyla uğraşan bir marangoz, annesi ev hanımı olan bir ailede hayata gözlerini açan Blumer, 1918-1922 yılları arasında Missouri Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1922-1925 yılları arasında Chicago Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam etmiş, 1928 yılında doktorasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Missouri’deki eğitimi sırasında Charles Ellwood, Chicago’da ise Robert Ezra Park, William Isaac Thomas ve George Herbert Mead gibi sosyologlarla çalışma fırsatı elde etmiştir. Çalışmalarına George Herbert Mead öncülüğünde devam eden Blumer, özellikle dünya-insan etkileşimi üzerine pek çok incelemelerde bulunmuş ve 1952’ye kadar bu üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Bu görevin yanı sıra 1895’te Chicago Üniversitesi bünyesinde kurulan “American Journal of Sociology” dergisinin 4. editörü olarak 1940’tan 1952’ye kadar çalışmıştır.“American Sociological Association” isimli derneğin 46. başkanı olarak hizmet vermiştir. 1952 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’e sosyoloji bölümü başkanı olarak atanmış ve bu bölüme oldukça fazla katkısı olmuştur.

Sosyolojiye Katkıları

Herbert Blumer’in en bilinen kavramı ve sosyolojiye dahil ettiği kuramı “Sembolik Etkileşimcilik” tabiridir. George Herbert Mead’in sosyal psikoloji anlayışı çerçevesinde şekillendirdiği bu tabiri ilk defa o kullanmıştır. Bu kuramın üç temel argümanı vardır:

-Olaylar ve nesneler karşısında bireyin tepkisi, kendisine ne anlam ifade ettiği ile alakalıdır. Hareketler ve tepkiler bu anlamlar karşısında şekillenir. Anlam kendiliğinden bir nesnede ya da olayda bulunmaz.

-Bu anlamlar ise iletişim ve etkileşimden doğar. Başka bir deyişle anlam sembolik etkileşimin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Nesne ve olayların anlamları bir yorumlama ürünüdür. Sembolik yaklaşımın positivist ve yapısalcı yaklaşımın kısmen karşısında olması da bu yoruma öncelik tanıyan yaklaşımı sebebiyledir.

-Blumer eylem eksenli bir toplum algısı oluşturmuştur. Toplumu; eylemlerde bulunan insanlar, toplumsal yaşamı ise toplımsal eylemler bütünü olarak anlamlandırmıştır. Bu etkileşimler ve dolayısıyla da eylemler dinamik bir yapıya sahip olduğu için topluma dair çalışmaların da aktif ve güncel tutulması gerekmektedir. Dil ve sembolizm gibi kavramlar da bu sebeplerle üzerinde yoğunlaşılması gereken kavramlardır. Bu dinamik ve aktif inceleme yaklaşımı onun yöntem anlayışını da şekillendirmektedir. “Society for the Study of Symbolic Interaction” adlı uluslararası sosyal bir organizasyon, yıllık olarak sembolik etkileşimcilik  üzerine yazılan bir yazı için bir lisansüstü öğrenciye onun adını taşıyan “ Herbert Blumer Graduate Student Paper Award” ödülünü layık görmektedir.

Blumer, 13 Nisan 1987’de Danville, Kaliforniya’da hayata gözlerini yummuştur.

ÖNEMLİ ESERLERİNDEN BAZILARI

-Symbolic Interactionism: Perspective and Method (1969)

-Movies and Conduct (1933)

-George Herbert Mead and Human Conduct (Kendisi zamanında basılmamış olan bu yazıları 2004 ‘te Thomas J. Morrione editörlüğünde toplanmıştır.)

-The Human Side of Social Planning (1935)

– An Appraisal of Thomas and Znaniecki’s The Polish Peasant in Europe and America. New York, Social Science Research Council (1939)

Bu eserlere ek olarak, kendi zamanında basılmayan ancak ölümünden sonra derlenen pek çok yazısı vardır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

‘Herbert Blumer’, American Sociological Association, Erişim Tarihi: 21.03.2020, https://www.asanet.org/herbert-blumer

‘Past AJS Editors, Sociology’ , The University of Chicago, Erişim Tarihi:21.03.2020, https://sociology.uchicago.edu/content/past-ajs-editors

‘Herbert Blumer’, Encyclopedia.com, Erişim Tarihi:21.03.2020, https://www.encyclopedia.com/people/social-sciences-and-law/sociology-biographies/herbert-blumer

‘Herbert Blumer Graduate Student Paper Award’ – SSSI, Erişim Tarihi:21.03.2020, https://symbolicinteraction.org/awards-distinctions/the-herbert-blumer-graduate-student-paper-award/

 

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

Andcenter Editör

Çankırı İli, Orta İlçesi Kalfat Kasabası’nda 1993 yılında dünyaya geldi. İlköğretimi kendi köyünde tamamladı. 2007 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip lisesine kayıt oldu. 2011 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı sene Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. 2016 yılında Ankara İlahiyat’tan mezun oldu. Aynı sene Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi bölümünde yüksek lisansa başladı. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bölümü’nde tamamladı. Şuan aynı enstitüde doktora eğitimine devam etnektedir. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yilinda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevini yaptı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim dalında Arş. Gör. olarak çalışti.Suan Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı