Marifet Divanı AkademiTerimler

Anomi- Martin Slattery

ANOMİ

EMİLE DURKHEİM (1858-1917):

 • Emile Durkheim sosyolojinin kurucu babalarındandır.
 • Babası Musevi bir dini liderdi. Durkheım’ın da babası gibi musevi olması beklenirken o Katolikliğe geçti.
 • Almanya’da kaldığı dönemde sadece Cumhuriyetçilerin fikirlerinden değil, sosyal bilimler ve fizyolojideki gelişmelerden de etkilendi.
 • Özellikle sosyolojiyi bağımsız akademik bir disiplin haline getirmeye çalışmıştır. Sosyolojideki ilk kürsü sahibidir.
 • Modern sosyolojideki temel perspektiflerden birinin,yapısal islevselciliğin kurulmasında katkısı vardır.
 • Ziya Gökalp de Durkheim’in fikirlerinden istifade etmiştir.

 

 • Durkheim’ın en ünlü çalışmalarından birisi,intiharın çözümlenmesine yöneliktir.İntihar,aşırı bir kişisel mutsutsuzluğun sonucu olan ,bütünüyle kişisel bir edim gibi görünmektedir.Durkheim,toplumsal etkenlerin intihar davranışı üzerinde temel bir etkide bulunduğunu ileri sürmektedir.ANOMİ ise bu etkilerden birisidir.İntihar oranları,yıldan yıla düzenli kalıplar ortaya koymaktadır;bu kalıplarda sosyolojik olarak açıklanmalıdır.
 • Durkheim’da Comte gibi toplum yaşamını,doğal dünyayı inceleyen bilginlerin sahip olduğu aynı nesnellikle incelenmesi gerektiğine inanır.
 • Durkheim’ın pekçok konuda yazıları vardır.Ele aldığı ana temalardan üçü ise şunlardır:
 • Deneysel bir bilim olarak sosyolojinin önemi
 • Bireyin ortaya çıkışı ile yeni bir toplumsal düzenin biçimlenmesi
 • Toplumdaki ahlaki yetkenin kaynakları ile niteliği.

Durkheim’ın temel çalışmaları şunlardır:

 1. Toplumda İşbölümü
 2. Sosyolojik Yönetimin Kuralları
 3. İntihar: Sosyolojik Bir Araştırma
 4. Dinsel Hayatın İlksel Biçimleri.

FİKİR

Fransız sosyolog olan Durkheim, bilinmeyen, görünmeyen, görülemez bir anomi kavramı geliştirdi. Bu kavram modern kent toplumunda çoğu bireyin kitleler ortasında hissettiği anonimlik duygusunu yansıtır.

Durkheim, toplumu birbirinden bağımsız bireyler topluluğu değil, bizzat bir kendilik olarak gören işlevselci bir toplum teorisi geliştirir. Böyle olmakla beraber toplum, bağımsız bir parçalar sisteminden oluşan diğer organizmalar gibi işler. Bu parçaları bir arada tutan şey ise, temel bir değerler sistemi, ahlaki konsensüs veya kollektif bilince dayanan, normlar  adı verilen bir kılavuzdur. Bu normlar, kollektif bilinç toplumun kendi bireylerini kontrol altına alıp yönlendirmesi açısından önemlidir. İnsanların istekleri sınırsız ve doyurulmaz olduğu için ,bir toplumsal düzenin var olabilmesi için bunların kontrol altında tutulması gerekir. Durkheim’a göre ,bireyin istekleri ile toplumun düzen ve kontrol ihtiyaçları arasında temel bir çatışma ve gerilim her zaman var olacaktır.

Durheim’ın anomi olarak adlandırdığı şey; normların yokluğu veya toplumun temel değerleri üzerinde olan önemli bir çatışmadır. Bu çatışma daha çok dönüşüm dönemlerinde ortaya çıkar.

İlişkilerin kişisel olduğu ve sınırlı bir işbölümüne sahip küçük geleneksel toplumlarda, toplumun değer ve normları üzerinde bireylern hakları ve ayrıcalıklarının belirlenmesi ve kabulü konusunda genel bir konsensüs sağlamak kolaydır.Özelliklede bu küçük geleneksel toplumlarda dinin ahlaki otoritesi destekleniyorsa bu daha da kolaylaşır. Böyle olduğunda herkes yerini bilir.

Fakat ilişkilerin kişisel olmaktan çıktığı, toplumların mekanik dayanışmasından iş bölümünün oldukça geliştiği ve sanayi toplumlarının organik dayanışmaya geçişi sırasında  bireyler üzerindeki sosyal kontrol azalır.

Durkheim’ın yaşadığı dönemde, toplumun ahlaki dokusunu bozan, geleneksel toplumları yıkan siyasal devrimler yaşanmış ve sanayileşme ortaya çıkmıştır. 19.yy’da meydana gelen sanayileşmeyle beraber, köylerindeki geleneksel köklerini, aile ve akraba çevresini bırakıp kentlere gelen bireyler kendilerini soyutlanmış ve yalnız hissettiler. Durkheim’a göre bu durum oldukça önemli boyutlarda toplumsal düzensizlik potansiyeli taşımaktaydı.

Durkheim ile ortaya çıkan Anominin kelime anlamı: normsuzluktur.

Anomi;

 • Toplumların ruhunun, değerlerinin yozlaşmasıdır.
 • Sosyal kontroller zayıfladığında, ahlaki ve siyasal kısıtlamalar ortadan kalktığında kendini gösterir ve özellikle sanayileşme ve kentleşme gibi hızlı toplumsal değişme dönemlerinde, geleneksel normların işlemediği veya ortadan kalktığı durumlarda yaygındır.
 • Anomi bir düzensizlik durumu, sınırlandırılmamış bireyciliğin gemlenememesi nedeniyle sosyal kontroller ve toplumsal düzenin işlemez hale gelmesidir.

Durkheim ‘anomi’nin çözümü veya tedavisi için şu özellikleri taşıyan meslek birliklerinin gelişiminde görür:

-Bireyleri toplumsal gruplar ve kollektif değerler içinde birleştirebilen

-İnsanların mantıken neler bekleneyebilecekleri konusunda yeni bir konsensüs oluşturabilen.

Bu tür birlikler devletle işbirliği yapmaya uygun olacaklar ve böylece büyük ölçüde ‘toplumu birey içinde’ yeniden kuracak bir bağlılık ve vizyona sahip yeni bir yurttaşlık düzeni ve sınai ahkakı düzen kurmaya çalışacaklar.

Durheim’a göre, normal sağlıklı bir toplum uyum içinde bir toplumdur: sağlıksız veya hastalıklı toplum doğrular ve yanlışlar konusunda güçlü bir ahlaki konsensüsten yoksundur ve bu yüzden anarşiye düşmesi ve yıkılması ihtimali yüksektir. Bu yüzden o, anomiyi büyük ölçüde temel bir pataloji geleneksel bağlar ve değerlerin zayıflamasının ve bireyciliğin ortaklaşa veya toplumsal sorumlulukların üstüne çıkışının yarattığı bir toplumsal hastalık olarak kabul eder.

Hazırlayan: Sema Çınar

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

Andcenter Editör

Çankırı İli, Orta İlçesi Kalfat Kasabası’nda 1993 yılında dünyaya geldi. İlköğretimi kendi köyünde tamamladı. 2007 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip lisesine kayıt oldu. 2011 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı sene Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. 2016 yılında Ankara İlahiyat’tan mezun oldu. Aynı sene Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi bölümünde yüksek lisansa başladı. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bölümü’nde tamamladı. Şuan aynı enstitüde doktora eğitimine devam etnektedir. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yilinda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevini yaptı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim dalında Arş. Gör. olarak çalışti.Suan Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı