Genel

Libya- Türkiye İlişkileri

KÖROĞLU TÜRKLERİ ( LİBYA’LI TÜRKLER KOLOĞLU/KÖROĞLU)

KÖROĞLU TÜRKLERİ ( LİBYA’LI TÜRKLER KOLOĞLU/KÖROĞLU)

20.Yüzyılın başından itibaren, iç karışıklıklar ve savaşlarla mücadele eden Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı’nın bitimi ile dağılmış ve Anadolu’da kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’de son kale konumundaki bu toprakları müdafaa etme mücadelesine girmiştir.

Var olma mücadelesinden başarıyla çıkan Türkiye’de, maalesef 1000 yıldır hakim olunan geniş coğrafyadaki milli unsurlar büyük çoğunlukla unutulmuştur.
Bunların başında da, Kuzey Afrika’da ki Türkler, kendi tabirleri ile KÖROĞLU TÜRKLERİ vardır.

Halbuki, çok geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı Devleti döneminde, yönetimin altındaki eyaletlere çok sayıda Türk asıllı asker, yönetici, tüccar giderek yerleşmiştir. Bugün Libya dediğimiz geçmişte, Trablusgarp, Fizan, Bingazi eyaletlerinde binlerce Türk yerleşmiş ve 1.Dünya Savaşından sonrada bu ülkede kalmıştır.
Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra bölgeden çekilirken, iki büyük arap aşireti lideri Ahmed Şerif Es-Sunusi, Ahmed el-Maryad, son Osmanlı Mebusan Meclisi üyesi ve Berberilerin lideri Süleyman Baruni ve Mısrata’da Osmanlı askerlerine ev sahipliği yapan Kuloğlu aşiretinin önde gelenlerinden Hums Mutasarrafı Ramazan Bey Suveyhli’yi bir araya getirerek 16 Kasım 1918 tarihinde Trablusgarp Cumhuriyeti’ni kurdurdu. Ancak, Trablusgarp Cumhuriyeti, İtalyan işgaline uzun süre karşı koyduysa da daha fazla dayanamadı.


Ancak, 2.Dünya Savaşından sonra Libya bağımsızlığını tekrar kazandı. Libya Kralı İdris Sunusi Türk Hükumetine müracaat ederek aslen Libyalı Türklerden olan Sadullah Koloğu (Doğan Koloğlu’nun babası) hükümette görev almasını istedi. Türk Hükumeti bu konuyu Bakanlar Kurulunda görüştü ve 23.01.1950 tarihli BKK ile 3 yıl süre ile Bingazi Hükumetinde çalışmasına izin verdi. İdris Senusi döneminde önce Sağlık Bakanlığı daha sonra ise Başbakanlık yapan Sadullah KOLOĞLU 28 Mayıs 1952 tarihinde hastalık nedeniyle vefat etti.
Yine 1954 tarihinde Köroğlu Türklerinden Muhammed Sagezli Libya’da Başbakanlık görevinde bulundu. Afrika’da Osmanlı Devleti’nin kaybettiği en son toprak olan Trablusgarp ve oradaki kardeşlerimiz ile ilişkilerimiz Albay Kaddafi’nin ihtilal yaparak iktidara geçtiği tarihe kadar çok sıcak ve canlı bir şekilde sürdü. İhtilalden sonra ise Kaddafi’nin insiyatifinde Türkiye-Libya ilişkileri devam etii.
Şubat 2011 yılında Bingazi başta olmak üzere Libya’nın bir çok bölgesinde başlayan “Arap Baharı” isyanları döneminde, adı çokça geçen ve Kaddafi’yi ele geçiren “ Mısratalı Milisler” in büyük çoğunluğu, Osmanlı döneminde Trablusgarp Eyaletine yerleşen Anadolu’dan giden Türklerin torunlarından oluşmaktadır.
15 Kasım 2014 tarihinde Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği olarak, “Hatırlama,Vefa ve Şükran Toplantıları” kapsamında, “Trablusgarp Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 97.Yıl Dönümü” münasebetiyle, kurucu unsurların ve oradaki Türk ve Köroğlu Aşireti’nin ileri gelenlerinin hala gönlü bizimle olan torunlarını Ankara’ya davet ederek konferans düzenledik. 2014’ten itibaren Libyalı kardeşlerimiz ile kurduğumuz kardeşlik ilişkileri hep artarak devam etti.
Osmanlı döneminde Anadolu’dan giden Türkler, 2014 yılında, Libya Köroğlu Derneği’ni kurdu (Kendileri özellikle kuloğlu/koloğlu yerine KÖROĞLU ismini kullanmaktadır). Derneğin Başkanlığını Prof.Dr. Zakariya Suliman ZUBİ yapmaktadır. Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin arkasındaki en güçlü ve sosyal ve silahlı güce sahip Köroğlu Türkleri aşireti, diğer Arap ve Berberi aşiretlerle birlikte başta Mısrata ve Trablus olmak üzere Libya’yı savunmaktadırlar. Hemen hemen hepsi Türkiye sevdalısıdır.
Libya’nın tahmin edilen nüfusu 6,5 milyondur. Bu nüfusun başta Misrata’da ki 16 aşiret olmak üzere geniş bir alana yayılmış 800 bin ila bir milyon civarında Köroğlu Aşireti Türkleri mevcuttur. Ayrıca 30 binin civarında yine Osmanlı Döneminde yerleşen ve her zaman Türklerle hareket eden Çerkez aşreti de mevcuttur.
Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Cemiyeti olarak, 16 Aralık 2019 tarihinde AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi ile “Libya’nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Libya-Türkiye İlişkileri” başlığı ile düzenlediğimiz konferans ile 5 yıldır isyancı General Hafter’e karşı savaşan ve “Bağımsız Yeni Libya” kurmayı amaçlayan Ulusal Mutabakat Hükümetini ve onun arkasında ki en zinde ve en büyük güç olan Köroğlu Türklerini Türkiye Kamuoyuna tanıtmaya çalıştık. Bu çalışmalarımız 2020 yılı içerisinde de artarak devam edecektir.
Bu konferansımıza davet ettiğimiz Köroğlu Türklerinin liderlerinden Sayın Mustafa El Sagızlı Bey’i tanıtmak isteriz. Mustafa El Sagızlı, Bingazide doğmuş ve ABD’de Utah State Universitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumuş ve eğitiminden sonra Libya’ya dönerek , Libya’nın önde gelen bilişim şirketlerinden biri olan Itqan Computers’ı kurmuştur.
Şubat 2011 yılında başlayan devrim ivme kazanmaya başlayınca, Mustafa El Sagızlı Bey kendini Libya Devrimi’nin liderlerinden biri olarak bulur. Geçici Ulusal Konseyi’nin yönetim ofisi tarafından İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atanır. Ayrıca, Fansa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Amerikalı Senatör John McCain ile görüşmelerde ve Uluslararası platformlarda Libyalı Devrimcileri elçi olarak temsil eder. Devrim, Ekim 2011’de sona erdiğinde, Mustafa El Sagzeli ve arkadaşları birçok Thuwar’ı yani devrimci savaşçıları sivil topluma ve yeni Libya’ya yeniden entegre etmeye odaklanacak bir organizasyon kurar. Amaçları Libya’yı istikrar, barış ve refah ülkesi haline getirmektir. Halen, 2014 yılında Savaşçı İşleri Komisyonu adı verilen ve Libya’da 31 şubesi ve 162.000 kayıtlı üyesi bulunan bu ulusal kuruluşun yöneticiliğini yapmaktadır.
İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatının alt birimi olan İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomi, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin Libya yönetim kurulu başkanı olmasının yanı sıra, 2015 – 2018 yıllarında İslami Kalkınma Bankası, SESRIC ve Libya Yeniden Entegrasyon ve Kalkınma Programı (LPRD) tarafından uluslararası bir ticari birlikle desteklenen Bina Programı’nda yürütme komitesinin üyelerindendir. Mustafa El Sagzeli hassas/kırılgan ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmeyle yeniden inşa etme projeleri üzerine oldukça tecrübeli bir yöneticidir.

Maalesef çabuk unutan bir Milletiz , 16.yüzyılda Anadolu’dan Gürcistan’a ikamete gönderilen Ahıska Türklerini 1980’lerin sonunda başta İbrahim GAZİGİL olmak üzere bir grup Ahıska Türk’ü nün çabaları ile öğrendik. 1960’lı yılların başında Kıbrıs’ta cereyan eden katliamların sonucunda, rahmetli Fazıl KÜÇÜK ve Rauf DENKTAŞ’ın çabalarıyla adada TÜRK varlığından geniş çapta kamuoyunun haberi oldu. Ancak kamuoyunun bu haberdarlığından sonra ulusal ve uluslararası platformlarda KIBRIS’ı daha rahat savunabildik.
Libya ile bağlarımız, milli ,tarihi, sosyal ve kültürel anlamda çok derin temellere dayanmaktadır. Ve bu coğrafyada isyancı General Hafter’in hedefinde olan 800 binin üzerinde Osmanlı torunu Köroğlu Türkleri ve onlarla birlikte hareket eden milyonlarca Arap ve Berberi kardeşleri bulunmaktadır. Başta, BAE, Suddi Arabistan, Mısır olmak üzere geri planda Fransa, Rusya, Çin hatta Amerika’nın desteğini alan isyancı General Hafter’e karşı aynen 100 yıl önce Anadolu’da ki kardeşleri gibi mücadele veren Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Köroğlu Türklerinin maalesef bizden başka destekleyeni yoktur. BM ve birçok AB ülkesi ve Dünya Ülkeleri Ulusal Mutabakat Hükümetini tanıdığı halde çıkar ilişkisi içerisinde olan karşı ülkelere rağmen yardım etmemektedirler. Mısır,Suudi Arabistan ve BAE Libya’da yeşerecek bağımsız ve Demokratik bir yönetimin kendilerini menfii etkileyeceklerini düşünerek petrol ve doğalgaz sahalarını kapma derdinde olan Fransa ile işbirliği yapmaktan çekinmemekte ve isyancı General Hafter’e madden destek olurken kara ve hava kuvvetleri ile de askeri desteklerini sürdürmektedirler. Ayrıca ellerindeki medya aygıtları ile bütün güçleri ile Arap ve Dünya Kamuoyunda isyancı ve diktatör General Hafteri desteklemekten kaçınmamaktadırlar.
9 Düvele karşı (Çin ve Rusya) mücadele eden UMH ve Köroğlu Türkleri karşı tarafın propagandasının aksine ülkenin %70 ine hakimdir. Milli ve Dini duyguları ile aynen Anadolu’da 100 yıl önce mücadele eden kardeşleri gibi son fertleri kalıncaya kadar savaşmaya ve mücadele etmeye hazırdırlar.
Türkiye’den istedikleri şey muharip asker değildir. Zayıf oldukları hava saldırılarına karşı Hava Savunma sistemleri, askeri mühimmat ve insani yardım malzemeleridir. Ve askeri birliklerinin bu konuda eğitilmeleridir.
1551 de İspanyollara karşı Osmanlı’yı davet eden Trablusgarplı kardeşlerinin yardımına Hızır Reis ve Murat Paşa ile yardımına giden bizler, 1911’de İtalyan işgaline karşı Nuri Paşa, Şehzade Osman Fuad ve Mustafa Kemal ile yardıma giden bizler bu günde Trablusgarp’a yardıma gitmek zorundayız. Trablusgarp düştü, düşman kuvvetleri Çanakkaleye çok rahat geldi. Şimdi Libya UMH düşerse Türkiye İsrail, Mısır,Yunanistan ve Fransa’nın işbirliği ile Doğu Akdenize hapsolur.
Çünkü, “İSTANBUL’UN MÜDAFAASI GARP OCAKLARINDAN BAŞLAR.”
Her türü siyasi mülahazaları bir tarafa bırakarak, Devletimizin Bekası ve milletimizin alicenaplığı ve vefası bizim Libya Hükümetinin ve Köroğlu Türklerinin yanında olmamızı gerektirir.

Ankara 26.12.2019
Ahmet BABA

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

Andcenter Editör

Çankırı İli, Orta İlçesi Kalfat Kasabası’nda 1993 yılında dünyaya geldi. İlköğretimi kendi köyünde tamamladı. 2007 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip lisesine kayıt oldu. 2011 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı sene Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. 2016 yılında Ankara İlahiyat’tan mezun oldu. Aynı sene Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi bölümünde yüksek lisansa başladı. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bölümü’nde tamamladı. Şuan aynı enstitüde doktora eğitimine devam etnektedir. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yilinda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevini yaptı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim dalında Arş. Gör. olarak çalışti.Suan Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı