Türk Dünyası

Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik Sempozyum Bildiri Kitabı

”İmâm Mâtürîdî, İslâm Dünyası’nın fikrî plânda son derece çalkantılı olduğu; muhtelif dil ve kültürlerden yapılan tercümeler sebebiyle İslâm düşüncesinin diğer fikrî ve felsefî cereyanlarla karıştığı; inanç sistemini naklî deliller yanında aklî delillere dayalı olarak da sistemleştirmek ve müslümanların inanç dünyalarını o devirde hızla yayılma istidadı gösteren sapık fikir ve sistemlerin hücumlarından korumak zorunda kalındığı bir dönemde yaşamış; o dönemin sorularına cevaplar arayan âlimler halkasına katılarak azımsanmıyacak katkılarda bulunmuştur. Bu meyânda çoğu gayb perdesi arkasında kalmış konularda insan aklının ürettiği sorulara cevaplar aramış; sapık mezhepler tarafından ileri sürülen, İslâm inancını sarsmaya
yönelik maksatlı sorulara iknâ edici cevaplar vermiş; müslümanların inançlarını her türlü sapıklıktan dalâletten korumaya çalışmış; Ehl-i sünnet ve’l-cemâat
çizgisinden ayrılmadan bu ümmetin inancını sarsıntılardan korumaya muvaffak olmuştur. Onun günümüze ulaşan Kitâbü’t-Tevhîd ve Te`vîlâtu Ehli’s-Sünne gibi eserleri bugün de insanımızın halâ ihtiyaç duyduğu ve inancını korumada müracaat edeceği temel klâsik kaynaklar olma özelliğini muhafaza etmektedirler ki, tebliğcilerimiz, bu eserleri her yönüyle sizlere tanıtacaklar; çağdaşlarının eserleriyle, fikirleriyle karşılaştıracaklar ve bunlardan hareketle İmâm Mâtürîdî’nin nakille aklı nasıl te’lif edebildiğini göstereceklerdir. Böylece Mâtürîdîliğin İslâm
Dünyası’nda neden bu kadar geniş bir kabulle karşılandığını ve yayıldığını daha
iyi anlıyacak, takdir edeceksiniz (Özek, 2012: 16).”

” Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ile İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından ortaklaşa düzenlenen “Büyük Türk Bilgini İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu Uluslararası Sempozyum Bağlarbaşı Kültür Merkezi ve İlahiyat Fakültesi Camialtı Konferans Salonu’nda 22-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılmıştır.

Bu toplantı, “Temel İslâm ilimlerinin inkişâfında ve özellikle Türk dünyasında İslâm inanç esaslarının doğru anlaşılmasında oldukça önemli bir yeri bulunmasına rağmen, klasik ve modern dönem kelâmcıları tarafından yeterince araştırılmamış olan İmâm Mâtürîdî’yi, onun düşünce sistemini, bu düşünce sistemi üzerinde yükselen Mâtürîdîliği, bu itikadî ekolün oluşum ve gelişim seyrini, etkilerini ve günümüze yansımalarını bilimsel yöntemlerle ortaya koyarak başta kelâm olmak üzere İslâmî ilimler tarihinin inşâsına katkıda bulunmak ve günümüz dinî problemlerinin çözümünde bu birikimden yararlanma imkânını araştırmak” amacıyla düzenlenmiştir. Sempozyumda aralarında başta ülkemizin seçkin Üniversiteleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İsviçre, Kazakistan, Özbekistan, Ürdün, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çeşitli ülkelerden pek çok saygın ilim adamı tebliğ sunmuştur.”

Kitabı indirmek ve okumak için TIKLAYINIZ

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

Andcenter Editör

Çankırı İli, Orta İlçesi Kalfat Kasabası’nda 1993 yılında dünyaya geldi. İlköğretimi kendi köyünde tamamladı. 2007 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip lisesine kayıt oldu. 2011 senesinde Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı sene Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. 2016 yılında Ankara İlahiyat’tan mezun oldu. Aynı sene Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi bölümünde yüksek lisansa başladı. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bölümü’nde tamamladı. Şuan aynı enstitüde doktora eğitimine devam etnektedir. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yilinda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevini yaptı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim dalında Arş. Gör. olarak çalışti.Suan Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı