‘’ Başkanlığımızın 2009-2013 dönemi için hazırlanan ilk stratejik planı, 2010 yılında Başkanlık yapısında meydana gelen köklü hukuki değişiklikler sebebi ile 2012-2016 dönemini içerecek şekilde yenilenmiştir. “Stratejik Plan 2017-2021” hazırlanırken, iç ve dış paydaşların yanı sıra personel ve vatandaşlarımız ile anketler ve mülakatlar yapılmış, bu vesileyle onların görüş, öneri ve eleştirileri alınmıştır. Söz konusu plandaki vizyonumuz; “İslam dini ile ilgili evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan bir kurum olmak”tır. Amaç ve hedeflerde sahih dinî bilginin üretilmesi, toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve hizmet standartlarının belirlenmesi, faaliyetlerimizi izleme ve değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılarak hesap verilebilirliğin sağlanması öncelenmiştir. Stratejiler oluşturulurken, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevrenin sunduğu tehdit ve fırsatlar hesaba katılarak faaliyet akışı belirlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, mevcut durum ile ulaşmak istediğimiz nokta arasındaki yolun ana hatlarını oluşturmuş bulunmaktayız.’’

Stratejik Amaçlar

  1. Sahih dini bilginin üretimine katkı yapmak ve yönetimini sağlamak
  2. İslam’ın bir bütün olarak doğru anlaşılmasına katkı sağlamak
  3. Din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve etkinliğini artırmak
  4. Toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzuruna katkıda bulunmak
  5. Kurumsal kapasite ve yetkinliği geliştirmek

Stratejik Hedefler

  1. Bilgi üretiminde kurumsallaşmak

1.2. Üretilen dini bilgiyi hedef kitleye uyarlayarak iletim ve erişim kanallarını geliştirmek

2.1. Toplumun tüm kesimleri tarafından İslam’ın doğru öğrenilmesi ve anlaşılmasına katkı sağlamak

2.2. İslam’a özgü dini bilgi üretimi ve din eğitimi konusunda referans kurum olarak uluslararası camiada Başkanlığın tanınırlığını ve etkisini artırmak

3.1. Yurt içinde yürütülen din hizmetlerinin çeşidini toplumun farklı kesimlerine ulaşacak şekilde geliştirmek ve niteliğini artırmak

3.2. Yurt içinde din eğitimini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve verimliliğini artırmak

3.3. Yurt dışında sunulan din hizmetlerini ve din eğitimlerini yaygınlaştırmak ve verimliliğini artırmak

4.1. Ülkemizde birlik ve beraberliği engelleyen toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlamak

4.2. İslam’ın barış, adalet ve özgürlük mesajının insanlığa ulaştırılmasında etkin rol almak

5.1. Kurumda her düzeyde stratejik yönetim algısını yerleştirmek

H5.2. Başkanlığın dini, ilmi ve idari bakımdan yönetişim kapasitesini geliştirmek

H5.3. İzleme Değerlendirme Sistemini kurmak

H5.4. Bilimsel ve temel değerler ışığında personel niteliklerini artırmak

 

 

 

 

YORUM BIRAK

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin